Odcisk

Allstar PZL Glider Sp. z o. o.
ul. Cieszyńska 325
43-300 Bielsko-Biała
Polska

Kontakt:
Telefon: +48 883 008 933
E-mail: office@szdallstar.com

Reprezentowany przez:
Bernd Hager, Prezes Zarządu

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5471925208

Rejestracja entery:
KRS 0000125117
REGON 072350505

Certyfikat EASA:
EASA Production License: PL.21G.0023
EASA Design License: EASA.AP.108

 

Rozstrzyganie sporów

Platforma Komisji UE do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/odr
Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

Odpowiedzialność za treści własne i zewnętrzne

Ustawodawca przewiduje w §7 Abs 1 TMG dla nas jako operatora strony internetowej https://www. szdallstar.com odpowiedzialności za informacje, które posiadamy do Państwa wykorzystania, jako zgodnie z ogólnymi przepisami. Jesteśmy operatorem wyżej wymienionej strony internetowej zgodnie z §§ 8-10 Niemiecka ustawa o telemediach (TMG) nie zobowiązana do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji stron trzecich lub, w stosownych przypadkach, do zbadania ich niezgodności z prawem. Odpowiedzialność z naszej strony jest możliwa tylko od momentu, gdy zdamy sobie sprawę z konkretnego naruszenia prawa. Usuwamy treści naruszające niezwłocznie po uświadomieniu sobie o nich.

 

Odpowiedzialność za treść zewnętrznych stron internetowych

Jeśli nasze strony internetowe zawierają „łącza” do stron internetowych osób trzecich, które nie są przez nas kontrolowane, to nieponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść. Strony internetowe „Linked” są sprawdzane przez nas w terminach prawnych w momencie „linkingu”. Nie prowadzimy ciągłegoCiągłe monitorowania treści bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jednakże takie „łącza” zostaną przez nas natychmiast usunięte, gdy Twórcy dowiedzą się o pogwałceniu prawa.

 

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prosimy o kontakt z operatorem witryny, jeśli chcesz wykorzystać te materiały w szczególności do ich powielania, edycji lub dystrybucji. Każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy stron. Kopiowanie i pobieranie stron nie jest dozwolone do użytku komercyjnego, ale tylko do użytku prywatnego. Prawa autorskie osób trzecich są obserwowane na naszej stronie internetowej i oznaczone oddzielnie. Prosimy o powiadomienie, jeśli pomimo wszelkich starań, naruszenia praw autorskich miały miejsce, abyśmy w razie potrzeby mogli je natychmiast usunąć
ilustracja i tekst © Allstar PZL Glider Sp. z o.o. / trzy zdjęcia SZD-59-1 Acro © Tobias Barth.