Technical notes

Rekomendacja akrobacyjnych pasy bezpieczeństwa dla SZD-54-2 i SZD-59-1

Producent szybowców SZD, firma Allstar PZL Glider, uzyskał informację wskazującą, że w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość, niezamierzonego odpięcie pasów bezpieczeństwa Gadringer zamontowanych w pierwszej kabinie samolotu SZD-54-2 Perkoz lub SZD-59 Acro.

Niezamierzone odpięcie pasa bezpieczeństwa może nastąpić, np. jeśli pilot siedzi bardzo blisko drążka sterowego ( niski, krępy pilot) lub postawa pilota powoduje, że klamra pasa bezpieczeństwa znajduje się blisko drążka sterowniczego w pozycji cofniętej na pilota.

W sytuacji, gdy drążek zostanie naciągnięty na pilota, a następnie pilot przesunie go w bok, może on przesuwać się po elementach klamry pasa, co w niektórych sytuacjach może doprowadzić do ich nieumyślnego odpięcia. Taka sytuacja może mieć miejsce w locie np. podczas lotu. podczas akrobacyjnego lub na ziemi, np. podczas dobiegu.

W celu zachowania najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa użytkowania szybowców SZD, jako producent zalecamy szczególną ostrożność w przypadku, gdy pilot podczas przygotowań do lotu odkryje możliwość kolizji drążka z klamrą pasa bezpieczeństwa. Jeżeli taka sytuacja okaże się możliwa, Allstar PZL Glider rekomenduje doraźną wymianę pasów Gadringer na pasy J5.

Mając na uwadze dobro użytkowników szybowców SZD, Allstar PZL Glider  nawiązał współpracę się z producentem pasów J5 na zamówienie większej ilości pasów pasujących. Dlatego chcielibyśmy, aby nasi klienci, użytkownicy zainteresowani wymianą pasków Gadringer na J5, zgłosili taką potrzebę firmie Allstar PZL Glider na adres e-mail office@szdallstar.com .