SZD News

Warsztaty i szkolenia typu dla inspektorów CAA

Na początku marca grupa 20 inspektorów zdatności do lotu z Polski CAA (ULC) wzięła udział w szkoleniu typu dla SZD 54-2 PERKOZ, przeprowadzonym przez Dyrektora Allstar PZL Glider. Te 2 dni intensywnych wykładów i związanych z nimi warsztatów były również dobrą okazją do otwartej dyskusji na temat wielu ważnych kwestii bezpieczeństwa, dotyczących konserwacji, inspekcji przedlotowych i polotowych oraz nieplanowanej obsługi szybowców. Kurs, oparty na zatwierdzonym przez ULC programie, opierał się na wytycznych ATA 104 „General Familiarisation” Poziom 1 (Podstawowa Familiaryzacja) z elementami Poziomu 3 (Linia i Konserwacja bazowa).

Dziękujemy wszystkim inspektorom za ich zaangażowanie, zainteresowanie i cenne opinie!